Bestuur


Jitske Wildschut, voorzitter
Vera-Christina Mertens, secretaris
Sasja Lemmen, penningmeester


Delen = fijn, maar wel bron vermelden s.v.p. ©

Leuk als je onze plaatjes en illustraties gebruikt, wel vermelden dat ze van zelfbewustzwanger.nl zijn. 

Jitske Wildschut


'Ik ben voorzitter en spokesperson voor Stichting Zelfbewustzwanger. Moeder van 4 kinderen en coach. ’

Sasja Lemmen


'Ik ben penningmeester van het bestuur. Ik ben moeder van een dochter en een zoon. Mijn passie voor bruggenbouwen, verbinden en leren door ervaren zet ik tegenwoordig in als trainer en organisatiecoach. '

 

Vera-Christina Mertens


'Ik ben secretaris van het bestuur. Ik ben betrokken vanuit de stichting bij de ontwikkeling van (her)nieuw(d)e richtlijnen en onderzoek. Ik ben moeder van een zoon.'

 

Directeur

Floor Molkenboer, directeur ad interim

Raad van advies


Angela Verbeeten, verloskundige
Jeroen van Dillen, gynaecoloog
Margriet Zijlstra, kraamzorg-expert
Thea van Tuyl, expert

Jonge ouder raad


Miranda Kila
Joanne van de Bor
Nina van Schijndel
Melanie Terwindt-Weidner
Ilse Dijkstra

Team


Wij zijn ontzettend dankbaar we met een super team samenwerken aan dit initiatief. Social Media: Carlijn Tempelaars, DTP-grafisch vormgeving Christa Floor, Website ontwerp Eric Verheijen en Stefan Frerichs, Film&geluid Raoul Christen en Camiel Zwart, Illustraties Katja Schellekens, Statistische analyses survey Josje Dikkers .

Onze doelstelling

-       ondersteunt vrouwen en hun partner tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd door te werken aan de erkenning van het belang van autonomie en eigen regie van vrouwen en hun partner tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd;

-       stimuleert de totstandkoming van onderlinge steun onder  (aanstaande) jonge ouders en geeft hen voorlichting;

-       informeert zorgverleners in de geboortezorg en werkt met hen samen, gericht op het betrekken van de cliënt als gelijkwaardige partner;

-       behartigt de belangen van vrouwen en hun partners bij de beleidsontwikkeling voor de geboortezorg.

Onze missie. Wat heeft ons bewogen deze stichting te starten?


Bijdragen aan goede voorlichting voor zwangeren. Niet alleen het bieden van informatie, maar hen juist stap voor stap ondersteunen bij het zich eigen maken van de kennis en dit toepassen in hun levensstijl. Zodat zij zelfbewust keuzes maken en regie ervaren. En ook bij tegenslag veerkrachtig weten te reageren.

Wij zijn in Nederlandse de cliëntenorganisatie voor de gezonde zwangeren die voor hen de belangen behartigd!

Stimuleren van geboortezorg om te gaan samenwerken vanuit de gedachte van co-creatie met de (individuele) cliënt en met samenwerkingspartners. Alsmede met een (vertegenwoordiging van) cliënten bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Want aan de tafels waar beleid voor de geboortezorg wordt gemaakt, mag de stoel van de zwangere niet leeg blijven!

Onze visie


Bevallen is een life event. Uit onderzoek weten we dat in Nederland 25% van de vrouwen drie jaar na dato negatief terugkijken op hun bevalling. Belangrijke redenen die genoemd worden: verliezen van regie, niet ervaren dat er keuze-opties waren, ‘er werd voor hen gekozen’, gebrek aan respect voor de vrouw vanuit de omgeving. Als vrouwen vol trots terug kunnen kijken op hun bevalling en tevreden zijn met de gemaakte keuzes tijdens hun bevalling en zwangerschap, biedt dat het gezin een stevige vertrouwensbasis om te starten met het ouderschap. Vanuit een stevige vertrouwensbasis krijgt het kind een goede start van het leven.

Dat vraagt van het geboortezorgsysteem dat het zich mee ontwikkelt om de vrouw te dienen in het keuzes maken vanuit vertrouwen. Dat betekent dat er rondom de zwangere vrouw samengewerkt wordt vanuit vertrouwen en met respect. Iedere professional draagt unieke kennis en know how mee. Innovatie kan alleen gebeuren in nauwe afstemming met een (vertegenwoordiging) van de cliënt.




 

Ons beleidsplan 2019 -2021

Ben je nieuwsgierig naar onze toekomstplannen? Je leest het in ons beleidsplan.

ANBI status

Onze stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71978887. We hebben door de belasting dienst een ANBI status te verkregen.

Wat is de basis van waaruit ons online programma is ontstaan?


Een sterk zelfvertrouwen helpt om keuzes te maken die bij jou passen. Juist in de zwangerschap verandert er een heleboel in je leven. Er valt ontzettend veel te kiezen! Over sommige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het geboortekaartje, is het duidelijk dat er veel te kiezen is. Over andere onderwerpen, zoals de keus voor je zorgverleners, is dat minder bekend.

Wij willen vrouwen graag ondersteunen om vanuit krachtig zelfvertrouwen de keuzes te maken die bij hen passen, opdat ze vol trots en geluk kunnen terugkijken op deze unieke periode van zwangerschap, de bevalling en de start van het moederschap. En dat ze hun partner op een prettige manier kunnen betrekken bij de voorbereiding op het ouderschap.

Door krachten te bundelen is dit initiatief zelfbewustzwanger.nl gestart.

Meer over Jitske

Ik heb vier kinderen. Ik ben dochter van een gynaecoloog. Ik ben opgeleid tot kritisch denker. Ik ben uitgesproken. En toch. Toch veranderde ik in het contact met de geboortezorg te vaak in een soort mak schaap. Ik knikte maar begreep het toch niet precies. Ik knikte maar herkende niet echt wat er werd gezegd. Ik knikte maar wilde het eigenlijk net anders.

Ik had vier zwangerschappen nodig om mijn stem te vinden. Om in mijn zwangerschap, mijn bevalling en mijn kraamtijd echt het gevoel te hebben dat ik, samen met de natuur, aan het roer stond. Dat is een manier van leren maar mogelijk niet voor iedereen de meest gewenste.

Ik wens het iedereen toe in deze zo belangrijke levenservaring te weten wat je behoeftes zijn, deze uit kunnen spreken en hier ook voor te durven staan. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is namelijk niet alleen aan jou maar ook aan beleid, onderzoek en de geboortezorgprofessionals die dit uitvoeren om je die ruimte ook echt te laten voelen.

Stichting Zelfbewustzwanger is op al die vlakken actief. Het helpt je je stem te vinden en voegt deze toe aan al die andere zwangere stemmen om jullie te vertegenwoordigen daar waar er met, over en namens jullie gepraat wordt.

Sinds 1 juli ben ik de nieuwe voorzitter. Ik heb deze kans met beide handen gegrepen omdat ik nu mijn stem veel breder in kan zetten. Zodat het bewust kiezen voor de door jou gewenste ervaring voor iedereen toegankelijk is; ongeacht hoeveelheid kinderen, opleiding of 24/7 toegang tot een persoonlijke gynaecoloog.

Want als je met je kindje in je armen het gevoel hebt dat, daar waar het mogelijk was, jij het voor het zeggen had, is dat zo’n sterk gevoel. Een gevoel dat niet alleen je kindje maar ook je relatie, je gezin en de maatschappij ten goed komt.

Ik kijk er naar uit jouw stem te horen en te verkondigen.

 

 

 

Meer over Floor


Ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik ben moeder van twee dochters. Tijdens mijn zwangerschap werkte ik als manager in een Management Team. De zwangerschap deed ik er een beetje bij. De zorg werd gegeven door mensen die hun best deden. Maar ergens heb ik iets gemist. Ik voelde mij overgeleverd aan dat wat anderen hadden bedacht dat goed voor mij zou zijn. En ik heb dat opgevolgd. Eigen regie? Eigen keuzes maken? Vertrouwen versterken? Ik heb niet ervaren dat het daar om te doen was.

Ik ben in 2010 een eigen bedrijf gestart: Tara.nu. Als coach begeleid ik managers en organisaties in leiderschap vanuit vertrouwen, in de kracht om vanuit co-creatie te innoveren en te groeien. Ook in de geboortezorg heb ik veel opdrachten mogen doen. Wat mij opviel was dat men gedreven door onzekerheid en onwetendheid vaak grijpt naar protocollen en dat de communicatie zich richt op het beheersen van de risico's. Ik bleef me verwonderen; hoe kunnen 'vertrouwen' en een 'sterke eigen regie' van de zwangere meer op de voorgrond komen van de aandacht? Zo ontstond het idee om een programma te ontwikkelen voor alle zwangeren van Nederland om hen te inspireren en stimuleren om hieraan te gaan bouwen bij zichzelf. Ik voel me gedreven in mijn missie om ook bij de ontwikkeling van nieuw beleid in co-creatie samen te werken met cliënten. Per september 2016 maak ik deel uit van de Raad van Advies van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

 

 

 

Meer over Jo-Anne,  lid jonge ouderraad

De ‘traumatische’ eerste bevalling en de eerste tijd als moeder maakte veel in mij los. Dit was het begin van een enorme transformatie. Ik leerde mezelf (opnieuw) kennen en ging steeds bewuster leven. Ook kwam ik bij vrouwencoach Diana Koster. Zij leerde me veel en hielp mij mijn kracht en liefde terug te vinden. Dat gaf enorm veel inspiratie om voor mijzelf te beginnen. Ik volgde een studie Holistisch Leven Coach aan de Academie voor Holistisch Coachen en startte daarna voor mezelf. Toen kwam ons tweede kindje, Berk (2017). Ik heb mogen ervaren wat autonoom bevallen en bewust eigen keuzes maken met je doet, en hoe belangrijk dit is. Ik ben me autodidact blijven scholen en geef sindsdien, naast mijn praktijk als vrouwencoach en doula, ook zwangerschapscursussen, begeleid ouders en organiseerde het symposium: Een Autonome Geboorte (11-11-2017). Ik ben tevens bestuurslid van de Stichting Bevallingstrauma.

 

 

 

Meer over Miranda, lid jonge ouderraad


Ik ben moeder van 3 kinderen. Ik ben organisatiepsycholoog & doula. Mijn eigen bedrijf heet Kilacoaching. Ik ondersteun vrouwen bij zwangerschap en geboorte. Ik heb ervaring met diverse ontwikkeltrajecten in zorgorganisaties. En last but not least heb ik de moederraad Rotterdam Rijnmond opgericht en ben ik daar jarenlang voorzitter van geweest.

 

Vrijwilligers


Een steeds grotere groep vrijwilligers zet zich in voor onze organisatie. We zijn intens dankbaar voor ieders inzet, betrokkenheid en bijdrage!

Raad van adviseurs


Daarnaast zijn inhoudelijk betrokken bij het materiaal en de positionering van dit initiatief mijn adviseurs: Jeroen van Dillen (vader, gynaecoloog), Angela Verbeeten (moeder, oma, verloskundige JUNO), Margriet Zijlstra (moeder, oma, werkzaam bij kenniscentrum kraamzorg en trainer geboortezorg EigenWijs

Jeroen 2

Jeroen van Dillen, gynaecoloog


'Ik ondersteun dit initiatief om twee redenen: Ten eerste helpt het jonge ouders om bewust vorm te geven aan hun eigen zwangerschap en bevalling. Ten tweede helpt het ons zorgverleners aan de stem van de jonge ouders.’

Margriet Zijlstra, kraamzorg

Beleidsmedewerker bij kenniscentrum kraamzorg. En opleidingscoördinator Geboortezorg EigenWijs.

Angela Verbeeten, verloskundige


'Als verloskundige streven wij ernaar dat moeders en vaders goed terug kunnen kijken op de geboorte van hun kind. Daarom steun ik dit initiatief, want dit gaat ouders daarbij helpen!’

Iemand kan niet iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen.


Dit initiatief was er niet geweest, zonder de hulp van anderen.

Dankjewel voor het delen, je feedback, je vragen, je aanmoediging!

Speciaal bedankt


Mijn team:

Christa Floor, Carlijn Tempelaars, Eric Verheijen, Stefan Frerichs, Raoul Christen, Leonie van Oosten Slingerland (filmen en maken crowdfundingfilm), Jan Peter Bast (componeerde de filmmuziek). En bedankt Jessica Mendels voor je bijdrage aan de  crowdfundingfilm en je support! En last but not least mijn samenwerkingspartner Miranda Kila.

Mijn adviseurs:

Elske Feitsma, Angela Verbeeten, Jeroen van Dillen, Maike Gregoor, Kim Boersma, Marieke Jellema, Millicent Willems.

Absoluut ook belangrijk:

Monique, Kirsten, Martinique, Abdia, Roselie, Mirjam, Thea, Roos, Amber, Peter, Marlies, Mieke, Edwin, Evi, Diane, Jurre, Kristiana, Suzanne, Annelie, Simone, Heleen

Dank voor je steun als crowdfunder! Zonder jouw hulp kunnen we dit allemaal niet realiseren!

Jeroen, Carla, Daan, Climmy, Margo, Bert, Merel, Marja, Ilse, Wim, Maike, Riekske, Martijn, Ellis, Angela, Hans, Ariaan, Heleen, Saskia, Ina, Birgit, Jurre, Barbara, Maarten, Francette, Corinne, Anne, Annet, Freek, Nienke, Hester, Minna, Christine, Shelly, Michelle, Antionette, Bas, Sascha, Millicent, Marieke, Jo, Kirsten, Thea, Frans, René-Paul, Monique, Hans, Kirsten, Lidwien, Andy, Cathy, Marcel, Sascha, Peter, Bregje, Linda, Alien, Edwin, Noor, Tine, mevrouw Boin, Elly, Beppy.

Het logo is geïnspireerd op een afbeelding verkregen bij 123RF.

Gebruikte muziek is van een Youtube film Choosing Wisely. Het filmpje is gemaakt door James McCormack uit Canada en mag gebruikt worden.